31 АВГУСТА 21.00 КЛУБ "ВЕРЕСК" , АРБАТ 22 "Хмели Сумели"